REPRESENTANT ZIJN IN EEN FAMILIEOPSTELLING

Wie ooit een familieopstelling heeft bijgewoond, weet hoe bijzonder het is. Bij de eerste opstelling is men vaak verbaasd over wat men bij de representanten ziet: ‘je kijkt precies als mijn zoon’, ‘je staat precies zoals mijn vader’, ‘mijn opa had ook pijn in zijn linker been’ of: ‘mijn moeder zou dat exact zo zeggen’. Representanten voelen en gedragen zich precies zoals de personen die zij vertegenwoordigen.

 

Bij een opstelling  ontstaat een KRACHTENVELD, waarvan niet precies bekend is hoe dit werkt. Bert Hellinger, grondlegger van familieopstellingen, noemt dit ‘het wetende veld’.
Een meer wetenschappelijke benadering voor dit veld komt van de Engelse bioloog Rupert Sheldrake.  Hij noemde het een ‘morfogenetische veld’. Het is een krachtenveld waarin dingen met elkaar in verbinding staat. Zo voelt een hond zijn baasje al voordat deze thuiskomt.  Een zwerm vogels of een school vissen bewegen alsof ze één lichaam zijn.  

 

In de kwantummechanica werd onlangs een bijzonder bewijs geleverd: Drie wetenschappers hebben op 4 oktober 2022 de Nobelprijs voor de natuurkunde gewonnen omdat ze hebben bewezen dat kleine deeltjes de verbinding met elkaar kunnen behouden en elkaar kunnen beïnvloeden, zelfs als ze ver van elkaar zijn verwijderd. Deze theorie was al bekend vanaf de begindagen van de kwantummechanica, maar bleef tot op heden omstreden. Albert Einstein benoemde het al als ‘spookachtige actie op een afstand’.

 

Ook bij een opstelling ontstaat er een resonerend veld, met een ‘collectief weten’. In dit veld ervaren we wat er in het familiesysteem speelt. Het maakt  de onbewuste verhoudingen en dynamieken zichtbaar. De informatie wordt zichtbaar via de representanten: een verandering in lichaamshouding, een beweging, een emotie … Dit brengt dan weer wat teweeg bij de andere representanten: een zwaar gevoel, spanning, ontspanning,  verdriet, pijn … Het systeem zoekt naar een toestand met meer rust, voor iedereen.

KAN IEDEREEN REPRESENTANT ZIJN?

Ja! Het is belangrijk om je gevoel serieus te nemen en er niet over te gaan nadenken. Als je iets voelt, vertrouw er gewoon op dat dit klopt. Als je voelt dat jij als representant een beweging moet maken of een bepaalde emotie krijgt, vertrouw erop.
Deelnemen aan een opstelling, helpt je om meer naar je gevoel te leren luisteren.

DOORWERKING OP DE REPRESENTANTEN

Opstellingen werken door op de cliënt en zijn familiesysteem maar ook op de representanten en de toeschouwers.
Als representant leer je om naar je  gevoel te luistenen en je kunt de helende werking van een opstelling ervaren. Je kan als representant meer inzicht krijgt in eigen thema’s of een antwoord vinden op iets wat je bezighoudt. Je  wordt nooit ‘zomaar’ gevraagd  voor de positie waar je komt te staan. Ook hier geldt: toeval bestaat niet!