Familieopstellingen

Loyaliteit als drijvende kracht

De manier waarop we ons leven inrichten, wordt vaak bepaald door de familie van herkomst. We zijn vaak sterker verbonden met onze ouders en voorouders dan we vermoeden.
Kinderen hebben een "existentiële loyaliteit" voor hun familie. Door zich te gedragen zoals het ‘hoort’ binnen de familie, horen ze erbij en worden ze in hun familie aanvaard. Het zijn onbewuste patronen die aanvoelen als “zo is het leven nu eenmaal, zo ben ik nu eenmaal, zo gaat dat bij vrouwen/mannen, zo is dat in onze familie“. Het zijn de ongeschreven wetten van je familiesysteem.

 

Thema’s waar we als individu mee worstelen, vinden vaak hun oorsprong in de familie waarin we zijn opgegroeid. Onverwerkte trauma’s van de (voor)ouders kunnen doorwerken in volgende generaties. Uit liefde voor de familie nemen we onbewust hun onverwerkte emotionele ladingen mee in ons eigen leven, hoewel die ons niet toekomen. Zo raken we als het ware verstrikt. Dat kan zich op latere leeftijd uiten in slecht lopende relaties, angsten, verslaving, ziekte, financiële problemen, ...  

 

Wat zijn familieopstellingen?

Bert Hellinger heeft de familieopstellingen ontwikkeld op basis van o.a. de contextuele therapie. Familieopstellingen (ook wel systemisch werk genoemd) is een methodiek om deze onbewuste patronen zichtbaar te maken.

 

Een thema wordt in de ruimte opgesteld door middel van representanten die staan voor familieleden, een probleem, een belemmering, ...
Als representant kan je allerlei dingen gaan voelen zoals een emotie of de neiging om een beweging te maken. Deze gevoelens en bewegingen, geven inzicht in de oorzaak van bepaalde patronen. Zo kunnen familieopstellingen inzichten bieden in de oorzaak van relatiemoeilijkheden, problemen met succes of loopbaan, geldproblemen, ziektes, opvoedingsproblemen, ….

Je bewust worden van die verstrikkingen is een groot deel van de oplossing. De zichtbaar geworden verstrikkingen kunnen ritueel worden losgelaten met woorden (traditionele familieopstellingen) of zonder woorden (het nieuwe familieopstellingen). 

Na een opstelling, voelt het vaak als verlichting, een last die van je valt. Het is alsof we eindelijk de toestemming krijgen om het eigen leven vol te nemen.

Veel deelnemers geven aan dat er belangrijke veranderingen plaatsvinden na een opstelling, niet alleen voor henzelf maar ook voor hun ouders of kinderen.  

 

De methode wordt ook toegepast in organisaties, bijvoorbeeld om te onderzoeken waarom er stagnaties zijn in de ontwikkeling van een organisatie of waarom bepaalde conflicten telkens terugkeren. Er wordt in dit verband niet gesproken van een familieopstelling maar van een organisatieopstelling.